Plaćanje

S.E.I. Distribucija D.O.O. Vam nudi SLEDEĆI način plaćanja I to : bankovni transfer

U slučaju plaćanja bankovnom doznakom, roba će biti poslata po prijemu iznosa dogovorenog u vreme narudžbe.

Faktura će biti izdata za svaku narudžbu privatnog klijenta koji je uneo svoj (PIB) poreski identifikacioni broj i za svaku narudžbu profesionalnog kupca ili kompanije koja je unela PDV broj. Ako privatni kupac odluči da ne unese svoj poreski identifikacioni broj ili profesionalni kupac/kompanija njegov PDV broj, S.E.I. Distribucija D.O.O. neće izdati fakturu ili potvrditi za plaćanje izdavanjem potvrde ili potvrde o plaćanju poreza (član 22 stav 1 Predsedničke uredbe 633/72 i član 2, slovo oo) predsedničke uredbe 696/96).

Prilikom naručivanja neophodno je naznačiti da li je adresa dostave različita od adrese za naplatu.